Doel van Voetbalschool yn’e 16

Doel van de voetbalschool


Iedere voetballer ( vanaf 5 t/m 15 jaar) van Yn’e 16 de kans geven om met aanvullende specifieke technische training zijn voetbalvaardigheid te verbeteren. Naast de normale trainingen op de eigen vereniging, kan een speler via de voetbalschool extra trainen en  werken aan het verbeteren van: coördinatie, technische, tactische, fysieke en mentale aspecten van het voetbal.