Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voetbalschool Yn’e 16


Voetbalschool Yn’e 16 en haar medewerkers doen hun uiterste best om de modules een succes te laten zijn.

De overeenkomst tussen Voetbalschool Yn’e 16 en de deelnemer/ouder treedt in werking als de factuur is betaald.

De betaling van een module moet in een keer worden voldaan en dient voor aanvang van de trainingen ontvangen te zijn door Voetbalschool Yn’e 16.

Trainers, spelers en ouders zijn te gast op de accommodatie van v.v Blija waar getraind wordt. Hier dient met respect mee omgegaan te worden evenals met respect voor elkaar. Houdt men zich niet aan deze regel, dan wordt desbetreffende geschorst of verwijderd van Voetbalschool Yn’e 16.

 Voetbalschool Yn’e 16 stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.

Voetbalschool Yn’e 16 stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de jeugdspelers opgelopen bij de trainingen. Voetbalschool Yn’e 16 is ook niet aansprakelijk voor reeds ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de jeugdspeler.

 Teruggave van het cursusgeld is niet mogelijk. Mocht de speler voor langere tijd geblesseerd raken, dan kan hij/zij de resterende trainingen inhalen tijdens een volgende cursus.

 Voetbalschool Yn’e 16 sluit voor de jeugdspeler een collectieve ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering af.

 Bij ziekte, blessure of afwezigheid moet de deelnemer zich minimaal 4 uur voor aanvang van de training afmelden.

 Indien door weersomstandigheden (bv. storm, sneeuw, onweer) een training wordt afgelast wordt deze training ingehaald na de laatste training van de module.

Bij schade door onzorgvuldig gedrag geldt geen aansprakelijkheid voor Voetbalschool Yn’e 16.

De speler is verplicht gedurende de opleiding in kleding van Voetbalschool Yn’e 16 te trainen en dient 10 minuten voor aanvang van de training omgekleed op het veld te staan. Indien de jeugdspeler in andere kleding verschijnt wordt de speler niet tot de training toegelaten.

Het dragen van scheenbeschermers tijdens de trainingen is verplicht.

Voetbalschool Yn’e 16 behoudt zich het recht voor, geplande trainingen uit te stellen of af te gelasten door bijvoorbeeld een naar het oordeel van Voetbalschool Yn’e 16 te gering aantal deelnemers.